1408

Jūlija Pereca-Pagrode

Resaiklinga stāsts Recycling story

Manu darba sižeta centrā ir bijušais Pļavnieku atkritumu poligons, kas evolucionēja no atkritumu kaudzes skaistajā parkā. Savā darbā es izmantoju skulptūras no šķirotiem atkritumiem, animāciju, kā arī akvareļu un tempera skices.
Mākslinieka misija ir maksimāli pietuvināt reālo un virtuālo pasaules, pievēršot cilvēka uzmanību ekoloģijas problēmam. Šīs ideālās apvienotās pasaules principi ir līdzīgi kristībai – jāattiecas ar uzmanību un mīlestību pret apkārtesošajiem objektiem.
IMG_0749.JPG
IMG_1011.JPG
IMG_1681.JPG
IMG_1685.JPG
IMG_1687.JPG
IMG_1686.JPG
IMG_1012.JPG
IMG_1678.JPG