0402

Dzintra Romanovska

20. gs. 20.-30. gadu rūpnieciskais porcelāns Latvijā Manufactured porcelain in Latvia in the 1920s–1930s

20. gs. 20.–30. gados Rīgā rūpnieciski ražotais porcelāns kā masu produkts atspoguļo plašu sabiedrības gaumi un ikdienas ieradumus. Galvenie porcelāna un fajansa sortimenta veidotāji bija krievu tirgotāja Sidora Kuzņecova (Сидор Кузнецов, 1806–1864) izveidotais ģimenes uzņēmums “M.S.Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrika” un vācu tirgotāja Jakoba Karla Jesena (Jakob Carl Jessen, 1841–1891) porcelāna ražotne. Rūpnieciskais porcelāns – rūpnieciski ražoti ikdienā lietojami trauki – bija šo porcelāna fabriku pamatdarbība. Abu porcelāna fabriku ražošanā estētiskās un funkcionālās kvalitātes tika patapinātas no jau gataviem rūpnieciskā dizaina modeļiem ārzemēs. Pētījuma gaitā konstatēju Kuzņecova un Jesena fabriku ražotajā produkcijā Art Deco un dažādu neostilu iezīmes, kas bija aktuālas arī citviet. Pētniecības gaitā secināta liela vācu porcelāna ražotnes “Rosenthal” ietekme. Vācu uzņēmums ieņēma līderpozīcijas starpkaru periodā Rietumeiropas rūpnieciskā porcelāna izstrādāšanā.
Atslēgas vārdi: Kuzņecova fabrika, Jesena fabrika, starpkaru rūpnieciskais porcelāns, muzeju porcelāna kolekcijas
DSC_0101.JPG
RPPM_P-15_3.JPG
Serv. Tina_Laminskis.jpg
RPPM-54- -56_2.JPG
DSC_0803.JPG
DSC_1049.JPG
RPPM_P-60_3.jpg
DSC_0175.JPG
DSC_1004.JPG