0716

Kristīne Martinova

Es gribu visu I want everything

''Es gribu visu'' ir tušas zīmējuma tehnikā realizēts darbs, kurā autore attēlo brīvu domu lidojumu un vēlas uzzīmēt visu, kas ienāk prātā. Darbs ir iekšējo sajūtu attēlojums, pārdzīvojumu kopums brīdī, kad autore rada idejas. Prātā mītošās domas ieguvušas dažādas vizualizācijas formas, kas pārvērtušās tēlos. Lai arī darbs balstīts vienotā, pārdomātā kompozīcijā, autore izmanto improvizācijas paņēmienu un katrs uzzīmētais laukums un līnija ir impulss nākamajam zīmējumam. Tā tiek radīts daudznozīmīgs attēls ar dažādiem idejiskās telpas slāņiem. Darba procesa laikā autore uzdod sev jautājumu: ''Vai ir iespējams uzzīmēt visas domas? Par kādiem tēliem uzzīmētās domas kļūst?''
Kristīne Martinova ES GRIBU VISU.jpg