0702

Martinšh Dziļums

fy_pool_day fy_pool_day

Citam imagināra, citam drīzāk īsta realitāte. Ainava, kurā abas patiesības satiekas un pārvēršas vienā. Realitātes izvēle, kas vijās kopā ar dobspieduma tehnikām. Grafika kā pavairošanas un uztveres veidošanas instruments.
Satīrisks vēstījums sabiedrībai, kas radies karantīnas laikā, apspēlējot tēmu par vizuālu atpūtas baudas sniegšanu brīžos, kad tas fiziski nav iespējams. Autors raisa pārdomas par realitāšu nozīmēm, kas ataino fiziskās un virtuālās pasaules kontrastu paaudžu mijiedarbības dēļ.
_01.jpg
_02.jpg