1006

Ieva Kaula

Pāri nav garām Passed, but not over

Video nr. 1 – keramikas objekts kā stāsts un atmiņas glabātājs. Objekts – porcelāna šķīvis, kas ražots Edelšteina Porcelāna fabrikā. Fabrikas īpašnieks līdz 1933. gadam bija Vācijas ebrejs Julius Edelšteins (1882 – 1941), kurš 1941. gada 30. novembrī iet bojā Rīgā, Rumbulas mežā. Vēsturisks video – 1941. gadā Reinarts Veiners uzņemts video Liepājā, kurā redzama masu nogalināšana Šķēdē. Mana ideja bija atrast pierādījumu, ka keramikas priekšmets var ietvert sevī daudzslāņainu informāciju. Fantāzija par pasauli, kāda tā būtu, ja trauki antikvariātā spētu sarunāties. Video nr. 2 – keramikas objekti kā attēli. Darbs veidots no 40 keramikas priekšmetu attēliem un cilvēku portretiem, kurus vieno atmiņa par karu, jo viņi visi ir Otrā pasaules kara aculiecinieki. Smagi stāsti var būt nomācoši, taču tos izstāstot, cilvēki saka – kā akmens no sirds novēlās. Šī darba vizuālais vēstījums – aizejoša paaudze, kas atstāj izstāstītus stāstus.