0710

Guna Poga

''Mammmanuālis'' rokasgrāmata jaunajiem vecākiem Mammmanual. Manual for new parents

Ilustrāciju sērija jaunajiem vecākiem „Mammmanuālis" veidota kā vizuāla dienasgrāmata, ilustrējot autores personīgo pieredzi esot ikdienā kopā ar zīdaini. Tēma aptver plašāku jautājumu loku kā vien privātās dzīves izmaiņas, tajā ienākot bērnam. Darbs stāsta arī par jaunās dzīves ietekmi mammas-mākslinieces pasaulē, mammas un bērna attiecībām, kā arī iezīmē ironiska skatpunkta nozīmi mākslā. Rokasgrāmatas ilustrācijas ir subjektīva, ironiska pieeja dokumentalitātei. Lineārie, monohromie zīmējumi apvienoti grāmatā un, lai rosinātu publisku viedokļu apmaiņu, publikācijās Instagram platformā.
mammmas-telpa_fontans.gif