0844

Klāvs Priedītis

9 jauni sveicināšanās paradumu piedāvājumi fiziskās distancēšanās laikā 9 Suggestions of New Greeting Habits During Physical Distancing

Risinājums ir mudinājums cilvēkus saglabāt vērību pret vīrusa izplatīšanās riskiem. Izmantojot cilvēka ķermeņa ģeometriju kā savdabīgu mērinstumentu telpā, tiek mudināts pielietot 2 metru drošu sveicināšanās distanci. Vienlaikus tiek meklēti veidi kā kontekstualizēt sveicienus Latvijas kultūrtelpai. No vienas puses izstrādātais darbs (jaunu sveicienu piedāvājums) kālpo kā komunikācijas rīks starp sveiciena veicējiem. Tas akcentē un atgādina nepieciešamību saglabāt modrību un veicināt fizisko distancēšanos. No otras puses, ievietots ''dizaina domnīcas'' kontekstā, risinājums kļūst par nemateriālā dizaina paraugu, kas mudina sabiedrību raudzīties plašāk par dizaina risinājumu materiālo pasauli. Šajā trauksmainajā laikā, kad sabiedrībai nepieciešams pielāgoties pārmaiņām, risinājums mudina lūkoties uz dizaina iespēju un potenciālu paradumu maiņai. Sīkāku sveicienu aprakstu un vairāk informāciju par darbu var meklēt šeit: https://dizainadomnica.wordpress.com/2020/06/03/tests/
https://dizainadomnica.wordpress.com/2020/06/03/tests/
Titulbilde_apla_sveiciens.jpg
Sveiciena_paraugs_Kombinacija_1_apla_sveiciens.gif
Kombinacija_2_vilna_sveiciens.gif
Kombinacija_3_ritma_sveiciens.gif
Sveiciena_paraugs_kombinacija_4_kaju_izmesana.gif
Sveiciena_paraugs_Kombinacija_5_kamolu_tisana.gif
Kombinacija_6_zverens.gif
Kombinacija_7_locisanas_sveiciens.gif