0416

Ieva Reinberga

OSKARA NORĪŠA (1909–1942) DAIĻRADE UN BIOGRĀFIJA OSKARS NORĪTIS (1909-1942): THE ART AND BIOGRAPHY

Darba mērķis ir vienkopus apskatīt un novērtēt Oskara Norīša (1909–1942) devumu mākslā, ņemot vērā viņa dzīvesgājuma aprakstu. Starpkaru periodā un Otrā pasaules kara sākumā, vairākkārt nomainoties politiskajiem režīmiem, spēcīgi tika ietekmēta sabiedrība un mākslas dzīve kopumā. Aplūkota mākslinieka dzīves un daiļrades virzība politiski svārstīgajā laikā 1930. gados un 1940. gadu sākumā Latvijā. Balstoties uz publicētajiem Norīša laika biedru atmiņu stāstiem, citiem šī perioda mākslas vēstures pētījumiem, preses atsauksmēm un mākslas darbu studijām, veidots aptverošs pārskats par politisko un mākslas dzīvi Latvijā. Apskatītas mākslinieka daudzpusīgās darbības jomas – grafikas darbi, glezniecība, scenogrāfija un citas nodarbošanās, sniegts biogrāfijas politiskais konteksts un daiļrades apkopojums. Nosakot pētījuma robežas, tika izvēlēti publiski pieejamie avoti un materiāli, kā arī iezīmēti tālākie izpētes darbi.
Opera_1930_beigas_01.jpg
Erna_Norite_1931_1932.jpg
Portrets_3_Lita_Zemgale_1937.jpg
Portrets_5_Pašportrets_ar lakatiņu_1941.jpg
Meitas_gimetne.jpg
Hajavata_07.jpg
Hajavata_21.jpg
Kalpa_zens_07.jpg
Pika_dama_10.jpg
Sajonara_02.jpg
Uguns_nakts_05.jpg
Divi_24.jpg
Pedeja_05.jpg
Pedeja_10.jpg
Darzniece_21.jpg
Plakats_06_1942.jpg
Portrets_1.jpg
Rozmarija_04.jpg