0104

Veronika Frolova

'Svešķermenis' 'Foreign body'

Vai mēs, cilvēki, esam palikuši par svešķermeņiem lielajā dabas ainā? Šo jautājumu es uzdodu savos darbos. Cik lielā mērā musu rīcību iespaido priekštats, ka esam kvalitatīvi atšķirīgi no citām dzīvām būtnēm? Varbūt tieši šajā aizspriedumā slēpjas sakne mūsu sarežģītām attiecībām ar apkārtējo vidi? Varbūt mums nedaudz trūkst pietīcības, lai sevi apzinātu kā līdzvērtīgu, nevis pārāku, kopīgās sistēmas daļu? Katrs var rast savu atbildi uz šiem jautājumiem, bet es uzskatu ka ir svarīgi tos uzdot.
Veronika Frolova Svešķermenis III  40x35 cm 2020.jpg
Veronika Frolova Svešķermenis VIII, 70x95 cm 2020.jpg
Veronika Frolova Svešķermenis I 45x55cm 2019.jpg
Veronika Frolova Svešķermenis VII  70x50 cm 2019 R.jpg
Veronika Frolova Svešķermenis V 180x120 cm 2019 R.jpg
Veronika Frolova Svešķermenis V 180x120 cm 2019 R.jpg