0505

Renāte Zeimule

Mazie mīļie briesmonīši Dear Little Monsters

Izprast iekšējās bailes, kuras dažkārt ietekmē mūsu izvēles vai darbības ikdienā, miera vai pastiprināta stresa situācijā. Caur mitoloģijas semiotiku un autores interpretāciju tās ir sasaistītas ar cilvēka piecām maņām. Realizēt darbu zudušā vaska tehnikā. makets mērogā 1:1, kurā ir parādīta vēlme iznest uz āru apziņā apspiestos, ietvertos instinktus – melanholiju, libido, bailes, depresiju, trauksmi un tos atbrīvot, radot tiem veidolu, izskatu, kurā identificējas pēc autores domām viņas spēcīgākās iekšējās sajūtas, izvilkt no psiholoģiskajām dzīlēm neērtos “briesmoņus”, kurus ierasti visi vēlas slēpt, nevienam nerādot un par tiem publiski nerunājot, izņēmuma gadījumā atklājot tos psihologa kabinetā.
Bakalaura darbā autore vēlas tos aplūkot tiešā sasaistē ar tik spēcīgu emocionālo stāvokļu izpausmēm, kā depresiju, bailēm, vientulību un pašdestrukciju, kuras ne reti traucē pilnībā izbaudīt personības būtību. Tās traucē būt atraisītam savās izpausmēs un darbībās, iegrožo, nolaupa brīvību, iesprosto un piesien pie stereotipiem. Darbs sastāv no pieciem “briesmoņiem” un skaits nav izvēlēts nejauši, tas pielīdzināms vēsturisko notikumu sakritībām un saskatāms apkārtējā vidē.
11.jpg