Sanita Duka

Rīgas Strādnieku teātra idejiskās un estētiskās programmas izvērtējums un atspoguļojums izstādē The Ideological and Aesthetic Program of the Riga Workers' Theatre, Reconsidered and Reflected in the Exhibition

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Pētījums par Rīgas Strādnieku teātri atspoguļots izstādē “Krājuma glabāti stāsti: Rīgas Strādnieku teātris (1926-1934)”.
Maģistra darbā pētīta Rīgas Strādnieku teātra idejiskās un estētiskās programmas mijiedarbība. Pētījums tiek atspoguļots, veidojot izstādi “Krājuma glabāti stāsti: Rīgas Strādnieku teātris (1926-1934)” Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāžu zālē, Muzeju krātuvē 2022. gadā no 12. maija līdz 14. oktobrim. Kuratoriālā pieeja ir balstīta uz līdzdalības mākslas konceptu. Izstāde tapusi koprades procesā, iesaistoties muzeja speciālistiem un pieaicinātiem māksliniekiem. Izstādes telpa veido imersīvu un interaktīvu vidi, paredzot skatītāja iesaistīšanos. Vārds tiek dots muzeja glabātajiem piemiņas priekšmetiem, fotogrāfijām, mākslas artefaktiem, lai izstāstītu glabātos stāstus. Šī izstāde ir kā objektu teātris. Rezultāts ir teātra darbības reinscenējums, modelēts tiek imaginārs reiz bijuša teātra apmeklējums.
SDIMG_20220512_154653_1.jpg
RTMM_160446-Stradnieku_teatris_cafe.jpg