Iveta Berga-Muižniece

14.–15. gadsimta riņķsaktas ar uzrakstiem Livonijā 14th–15th Century Annular Brooches with Inscriptions used in Livonia

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Livonijā nēsātās riņķsaktas ar uzrakstiem ataino viduslaikos raksturīgo sinkrētismu, kad līdzās pastāvēja kristīgā teoloģija, kristīgā maģija un māņticība; tas varētu liecināt, ka šeit valdīja līdzīgi priekšstati un tradīcijas kā tolaik Rietumeiropā.
saktas_izstadei.png