Luīze Mizga

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības darbs laikmeta tendenču kontekstā The Educational Work of the Latvian National Museum of Art in the Context of Contemporary Trends

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
Pētījuma mērķis ir parādīt LNMM izglītības un komunikācijas darba nozīmi inteliģentas un iekļaujošas sabiedrības attīstībā, izvērtējot tā īstenotos izglītības projektus un programmas atbilstoši aktuālākajām tendencēm muzeju un izglītības jomās.
Uzsvari mācīšanas un mācīšanās pieejās ir mainījušies līdz ar "Skola2030" projekta ierosināšanu un 2021. gadā MK pieņemtajām mūžizglītības pamatnostādnēm. Vai, mainoties pieejām vispārējā izglītībā, līdzi mainās arī muzejpedagoģijas metodes? Šī pētījuma mērķis ir parādīt LNMM izglītības un komunikācijas darba nozīmi inteliģentas un iekļaujošas sabiedrības attīstības veicināšanā, izvērtējot tā īstenotos izglītības projektus un programmas atbilstoši aktuālākajām tendencēm muzeju un izglītības jomās un piedāvājot jaunus risinājumus un pieejas to uzlabošanai. Pētījuma ietvaros radītais hronoloģiskais un strukturētais nodaļas attīstības atainojums nodrošināja pierādījumu bāzi, uz kā pamata analizēta tās darbība mūsdienās. LNMM komunikācijas un izglītības darba pieejas ir laikmetīgas un progresīvas – tās atbilst mūsdienīgai izpratnei par muzejpedagoģiju. Tomēr, salīdzinot ar citu ārzemju muzeju projektiem, LNMM trūkst sociāli iekļaujošu un pieejamību veicinošu programmu.
LNMM_02 Foto_ Norbert Tukaj.jpg
IMG_7613.jpg
IMG_7669.jpg
Es un māksla 1.1. Foto_ Sandija Veipa (3).jpg
Muris 5. Foto_ Inga Baltā.jpg