Helēna Vernere

“TERMINS” — digitāla terminu vārdnīca “TERMINS” — digital dictionary of terms

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
"Termins" ir digitāla terminu vārdnīca, kas skolēniem skaidro un palīdz izprast terminu teorētisko un praktisko nozīmi caur vizuāliem piemēriem, mazinot neizpratni jaunas mācību vielas apguvē.
Vārdnīcas saturs pakārtots apgūstamajai mācību vielai un ir organizēts septiņās skolēna dzīves darbībai nozīmīgās mācību jomās, ko paredz jaunais pamatizglītības standarts. Izpratnes veicināšanai termini skaidroti skolēnam saprotamā un vienkāršā valodā, kā papildlīmeni uzstādot terminu skaidrošanu caur vizuāliem piemēriem. Viena no digitālās vārdnīcas unikālajām īpašībām ir iespēja veiksmīgāk un ātrāk izprast sev neskaidros terminus, palīdzot viens otram un skaidrojot tos ar vizuālas spēles palīdzību. Šī ir lieliska iespēja katram skolēnam būt klātesošam un nozīmīgam, potenciāli pilnveidojot un bagātinot latviešu valodas terminoloģijas skaidrojumu krājumu, skolēniem savstarpēji mijiedarbojoties zināšanās un gūstot atgriezenisko saiti vienam no otra.