Sandra Sugako

"EMORI" mobilā lietotne un ekspozīcija "EMORI" mobile app and exhibition

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
"EMORI" – zinātnē balstīta mobilā lietotne ar mērķi uzlabot emociju regulācijas prasmes pieaugušu Latvijas iedzīvotāju vidū, izstrādāta starpaugstkolu projekta ietvaros. Ceļojoša ekspozīcija, lai aktualizētu tēmu un stāstītu par "EMORI" rojektu.
Maģistra darbā izstrādāts idejisks makets un vadlīnijas “EMORI” mobilajai lietotnei, kā arī projektu atspoguļojoša, ceļojoša ekspozīcija. “EMORI” ir sadarbības projekts starp trīs augstskolām – Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Stradiņa universitāti un Ventspils Augstskolu. Lietotnes mērķis ir uzlabot emociju regulācijas prasmes pieaugušu Latvijas iedzīvotāju vidū. Lietotne izstrādāta latviešu valodā un balstīta zinātnē. “EMORI” projekta ekspozīcija ir ceļojoša – saliekama un pārvadājama. Ekspozīcijas mērķis ir aktualizēt tēmu un attēlot projekta ietvaros paveikto.