Ance Vilnīte

Divdesmit pieci gadi pēc manas dzimšanas Twenty-five years after my birth

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 1. stāvs
Šis darbs ir par gaismas meklēšanu biezākajā tumsā. Veltījums visiem maniem mīļajiem cilvēkiem.