Kristaps Šulcs

Pret sevi kaitīgs –
protests Harmful to oneself –
a protest

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
Vai tu sev kaitē? Es kaitēju. Par daudz aizraujos, pazūdu vēlmēs, darbos, aizmirstot sevi. Kaitīgumu pret sevi var apjēgt uzreiz un var arī neapjēgt. Es esmu pret sevi kaitīgs, pret to protestēju. Sev kaitē arī "divkājainie zvēri"! Nekaitē sev!
Kaitīgums pret sevi ir daudzslāņains: apzināts – tiešs kaitējums sev; neapzināts – kaitīgumu nesaprotot! Darba tēma "Pret sevi kaitīgs" ir izvēlēta, reflektējot sabiedrībā notiekošo un notikušo. Vai mēs sev esam nekaitīgi? Vai mēs apzināmies pret sevi kaitīgos soļus un maldīgās domu konstrukcijas? Sekojot viltum, pielūdzot elkus, vai mēs neaplaupām paši sevi? Vai mēs nekļūstam pakļaujami, nepūloties izzināt, pieņemot melus par patiesību? Tēma "Pret sevi kaitīgs – protests" ir ietilpīga. Tās dziļums ir daudzšķautņains. Darba uzdevums tiek risināts, izvēloties protestu kā galveno izteiksmes mediju. Protesta akcijās paškaitīgums tiek skaidri izaicināts pret neapzinātāko sevis kaitīguma instinktu. Burtnīca ir protesta otrā daļa, kurā tiek apkopota veiktā izpēte, notiekošie protesti un risināta paškaitīguma ideja.