Džūlija Ekuse

"EMORI" emociju pašregulācijas lietotne – digitāli un dabā The emotion self-regulation mobile app EMORI – digitally and in nature

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
"EMORI" – zinātnē balstīta mobilā lietotne ar mērķi uzlabot un attīstīt emociju regulācijas prasmes digitāli un dabā pieaugušu Latvijas iedzīvotāju vidū, kas izstrādāta starpaugstkolu projekta ietvaros.
Diplomande, sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti un Ventspils Augstskolu, izvirzīja šādu diplomdarba virsmērķi – izveidot mobilās lietotnes prototipu latviešu valodā, kas paredzēts Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas pilnveidot savu psihisko un fizisko veselību, tādējādi aptverot plašāku mērķauditoriju, veicinot starppaaudžu digitālās plaisas mazināšanos un iesaisti starpdisciplinārā kopradē. Diplomande izvirzīja diplomdarbam arī apakšmērķi – pilnveidot izstrādāto mobilo lietotni, lai to varētu izmantot dabā, veidojot saprotamu un pašregulatīvu pieredzi, tādējādi attīstot lietotāja esošās iemaņas un sekmējot jaunu iemaņu veidošanos.