Krista Zane Suķe

Atmiņu klade Memory Notebook

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
"Atmiņu klade" ir gleznu sērija, kurā autore attēlo sadzīviskas dzīves ainas un notikumus no savas dzīves. Autores mērķis ir pilnībā paļauties uz savu iekšējo redzējumu, neizmantojot nekādus vizuālus avotus.
Neparasts ir darba dinamiskais aspekts, tie papildina viens otru kā gleznu sēriju un nebeidzamu procesu. Katrai gleznai, kurā ir attēlots notikums, klāt ir pievienots arī teksts. Autore darbu veidošanā kā piemēru izmantoja savu pierakstu kladi, kas ir veidota caur studiju gadiem, aprakstot savas mākslinieciskās gaitas, idejas un savu personisko dzīvi. Kladē daudzas no skicēm ir papildinātas ar tekstu, kā tas redzams darbu sērijā "Atmiņu klade". Pievienotais teksts ir teikumi un īsas frāzes, kas atspoguļo katra notikuma sajūtu un sniedz īsu raksturojumu, vizuāli papildinot gleznas.
Gleznas ir veidotas brīvi, pēc iespējas vairāk cenšoties parādīt sajūtu, brīvības sajūtu, neierobežojot sevi un saprotot, ka katrā no gleznām tiek atļauts viss – ja ir nepieciešams, kādā no gleznām kaut kas drīkst notecēt, tikt nosvītrots vai tieši pretēji, piekrāsots un uzlabots.