Jānis Kozinda

On That Day:
Publiskā Atmiņu Bibliotēka,
Rīga, 1921–2021 On That Day:
Public Library,
Riga, 1921–2021

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
Digitāls rīks, kura ietvaros, izmantojot temperatūras datus Rīgā no 1921. līdz 2021. gadam, var ievietot faktus, stāstus un atmiņas. Tās dienas vidējā temperatūra ļauj uzburt ainu, lai izjustu šos notikumus tuvāk.
Mums ir dziļa emocionāla piesaiste laikapstākļiem. Stāstot stāstus vai atceroties pagātni, cilvēki bieži izmanto faktus un laikapstākļus kopā. Šis ir vienkāršs un efektīvs veids, kā stāstāmajam piešķirt nokrāsu vai nodot sajūtu klausītājam vai lasītājam. Tomēr laikapstākļu dati mums nesniedz nekādu informāciju par notikumiem, kas ir saistīti ar cilvēkiem. Tāpat vēstures fakti mums reti kad sniedz informāciju par laikapstākļiem. Šī projekta mērķis ir radīt digitāla rīka interfeisu, kurš darbojas kā arhīvs notikumiem. Šis rīks sastāv no divām pusēm. Viena ir temperatūras un dienas garuma dati. Otra ir dažādi notikumi laika periodā no 1921. līdz 2021. gadam Rīgā. Šis rīks izmantos datus, lai radītu noskaņu, tādējādi pastiprinot šo faktu emocionālo sasaisti ar lietotāju.