Daniela Djubina

EMOCIJU VIRPULĪ A WHIRLWIND OF EMOTIONS

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 2. stāvs
Idejas pamatā ir stāsts par autores pārdzīvotajām emocijām studiju laikā. Tās materializētas trīs spilgtos tēlos – uzmanība tiek fokusēta uz krāsām, kas kalpo kā emociju izteiksmes līdzeklis, kā arī uz izteiksmīgām tēlu stilizācijām.
Diplomdarbs “Emociju virpulī” ir trīsdaļīgs taftinga jeb paklāju veidošanas tehnikā realizēts stājdarbs. Darbs eksponējams gan kā kolekcija, gan atsevišķas daļas. Mērķis ir caur pašas radīto tēlu, tā stilizācijām, krāsām un simboliem atspoguļot autores subjektīvās asociācijas un iespaidus par trauksmaino studiju laiku, emocijām un sajūtām, kas ar to saistītas un izjustas noteiktos brīžos.