Rimants Šveicars

Dokumentāls izdevums "Progress" Documentary publication "Progress"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
"Progress" izdevuma pamatā ir dokumentālo filmu veidošanas principu pārnese grafikas dizaina formā, sniedzot ieskatu progresa kā koncepta lomā sabiedrībā, cilvēku uzvedības un tehnoloģiju attīstībā, vides problēmu jautājumos un citās jomās.
Izdevums “Progress” ir mērķēts temata aktualizēšanai un ar to saistīto pretrunu labākai izpratnei. Šī izdevuma saturs sniedz ieskatu progresa lomā sabiedrībā, cilvēku uzvedības un tehnoloģiju attīstībā, vides problēmu jautājumos un citās jomās. Darba pamatā ir autora eseja, kurā izmantoti pasaulē zināmu cilvēku, pētnieku, profesionāļu citāti no preses, publikācijām, zinātniskajiem rakstiem, sacerējumiem. Eseja caur unikālu izdevuma dizaina pieeju pasniegta vizuāla stāsta formā, iedvesmojoties no dokumentālo filmu vērtībām un izstrādes paņēmieniem, tādā veidā izaicinot tradicionālos veidus, kā tiek formēts izdevumu/grāmatu dizains un struktūra. Izdevums sevī ietver plašu vizuālu temata atspoguļojumu caur fotoattēliem papildinājumā ar tekstiem un citātiem.
R4.jpg
R3.jpg
R7.jpg
R5.jpg
R2.jpg
R1.jpg
R8.jpg
R10.jpg
R11.jpg
R12.jpg