Dārta Purvlīce

Vizuālās mākslas digitalizācija un mūsdienu autortiesību problemātika Digitalization of Visual Art and Contemporary Copyright Issues

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Digitalizācija sniedz iespējas, tomēr jauno rīku un mediju specifika rada arī potenciālus riskus. Šī pētījuma ietvaros tiek aplūkota digitalizācijas ietekme uz vizuālo mākslu un mūsdienu autortiesību problemātika.