Rūta Patmalniece

"Būt" "To be"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, Pie ieejas
Pašrefleksija "Būt" – pārdomas par to, cik tad vienkārši ir dzīvot. Tie ir eksistenciāli sevis meklējumi laukakmenī, savas dabas izzināšanas centieni, kas mijas ar rakstura rūdīšanu, kaļot akmeni. Ķermeniskais. Garīgais. Redzamais. Sajūtamais.
"Būt" ir laukakmens skulptūra, aptuveni trīs tonnas smaga, kas sevī ietver autores pārdomas par būtību un mēģina palīdzēt rast atbildi, cik tad vienkārši ir dzīvot un būt? Izejas punkts ir Rūtas ķermeņa atlējums ģipsī – apgūlusies sev visērtākajā miega pozā, tuvu tai, kādā atradās pirms dzimšanas, pirms iznākšanas no absolūtas komforta zonas . Pašrocīgi kaļot akmeni, ir daudz laika apcerēm par ķermenisko, garīgo, redzamo, sajūtamo un līdz galam neatklāto. Sevis izzināšanas process noris visu dzīvi, tāpēc arī skulptūrā ir līdz galam nepabeigtas, neatklātas detaļas.