Jūlija Garbuzova

Vecāku mājas pārplānošana vecumdienu vajadzībām un sadalīšana izīrējamajās telpās Redesigning of the parent's house for the needs of elderly and division into house-sharing premises

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
Manu vecāku māja tiek sadalīta divās daļās: viena daļa pārplānota komfortablai vecāku dzīvošanai vecumdienās, otra daļa pielāgota īslaicīgai izīrēšanai tūristiem vai izmantošanai tad, kad ciemos atbrauc bērni ar savām ģimenēm.
Bakalaura tēma ir visiem pazīstams stāsts par vecāku mājām laukos vai mazpilsētās. Pāris ir pārvācies lielā mājā, lai veidotu savu lielo ģimeni. Bet bērni izaug, pamet mājas un brauc ciemos tikai pāris reizes mēnesī. Tas ir stāsts arī par manu vecāku māju Ludzā. Es piedāvāju mājas otrā stāva īslaicīgu izīrēšanu, sadalot to hosteļtipa istabās. Savukārt pirmais stāvs būs pilnīgā vecāku rīcībā, jo vecumdienās ir ērtāk izmantot tikai pirmo stāvu. Es pārplānoju māju tādā veidā, lai vecāki komfortabli dzīvotu savās vecumdienās un lai mājas atlikusī daļa tiktu izmantota lietderīgi un nestu ienākumus. Īslaicīga izīrēšana ļaus kontrolēt īrnieku plūsmu, un, ja pie vecākiem atbrauks ciemos bērni un mazbērni, tie varēs dzīvot tajās telpās. Turklāt šis projekts veicina atteikties no latviešu viensētniecības problēmas, parādot, ka dalīties ir normāli, un tas netraucē saimnieku privāto dzīvi.