Līga Brice

Viens, divi, trīs… nu tu esi brīvs un no visiem
grēkiem tīrs One, two, three … now you are free and pure from
all the sins

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 3. stāvs
Pētīt un apkopot kristīgās baznīcas mītisko domāšanu un rituālus, pielāgot tos mūsdienu kultūras telpai un cilvēku vajadzībām un izpratnei. Mītiskās pasaules jaunās formas 21. gadsimtā. Tēma un izteiksmes līdzeklis – jaunas formas meklējumi.
01.jpeg
02.jpeg
03.jpeg
04.jpeg
05.jpeg
06.png
07.png
08.png
09.jpeg
10.png