Elīza Kristīne Kleine - Šablinska

Ēdenes dārzs Garden of Eden

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 2. stāvs
Instalācijā “Ēdenes dārzs” tekstilā atspoguļota alternatīva dārzniecība. Tā arīdzan ir viena no prātu nomierinošām metodēm, kas palīdz sakārtot domas trauksmainajā laikmetā. Dārzs radies procesā roku intuitīvas darbības rezultātā.
Autores nodoms ir radīt neredzētu dārzu, kas radies roku un prāta intuitīvas darbības rezultātā. Lai kur cilvēks atrastos – kosmosā vai uz Zemes – viņam ir vajadzīga vieta, kur audzēt. Autore netiecas sacensties ar dabu. Ierobežotā, mākslīgā telpā radītais dārzs ir kā gleznieciska, krāsām piesātināta un neparasta ainava. Plastiskiem, vijīgiem tekstila materiāliem mijoties ar sarežģīti pakļaujamu plastmasas materiālu, izaudzēts alternatīvs, telpisks dārzs. Instalācija sastāv no vairākiem atsevišķiem objektiem – gan monumentāliem, kinētiskiem, gan nelieliem, statiski iestādītiem podos, uz zemes. Katram no augiem – sēnēm, asniem, ziediem, vīteņiem – piešķirti nosaukumi, kas lasāmi uz izšūtām tekstila etiķetēm. Lai mākslīgo dārzu pilnvērtīgi iepazītu, tam drīkst iziet cauri un pieskarties.
48F0EE19-67D9-46B2-847E-6E17C2134706.JPG
IMG_0341.JPG
IMG_0342.JPG
IMG_0343.JPG
IMG_0344.JPG