Karīna Auziņa

"Salone Satellite 2022" ekspozīcijas stenda izveide Creation of Salone Satellite 2022 exhibition stand

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
"Salone Satellite 2022" ekspozīcijas stends veidots pēc izvēlēta koncepta. Tas ietver amatniecības prasmes, aprites ekonomiku, ilgtspējību un lietu otrreizēju izmantošanu.
"Salone Satellite 2022" temats ir amatniecība. Šī gada Latvijas Mākslas akadēmijas izvēlētā tēma ir cieši saistīta ar to. Neizmest, lāpīt un pagarināt apģērba mūžu, tādā veidā uzlabojot pasauli un aprites ekonomiku un novērtējot roku darbu. Projekta izvēlētais simbols ir zeķe. Nebeidzams zeķes cikls, kuru pagarina zelta lāpījumi un otrreizēja izmantošana. Projekta tēma šobrīd ir ļoti aktuāla, jo cilvēki sāk apzināties, cik piesārņota ir pasaule. Arvien biežāk tiek domāts par otrreizēju lietu izmantošanu, par produktu atjaunošanu, par tīru pasauli bez piesārņojuma. Ekspozīcija sastāv no divām daļām. Pirmā daļa attēlo zeķes mūžu: tās sākums, kad tika adīta, tad attēlota ar pirmo caurumu papēdī, taču zeķe netiek izmesta, bet gan lāpīta, un tās mūžs turpinās. Otrā ekspozīcijas daļa sastāv no cilvēku ziedotām zeķēm, kuras tika krāsotas un sašūtas vienā veidolā.
Projekts ir grupas darbs, kurā iesaistīti LMA funkcionālā dizaina un tekstilmākslas nodaļu studenti un pasniedzēji, kā arī Siguldas un Mālpils amatnieces.