Agnese Trušele

Pēc valsts neatkarības atgūšanas no Latvijas izvestās gleznas un ar tām saistītās norises Painting Exportation and Related Proceedings from Latvia After Regaining Its Independence

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Latvijai atgūstot neatkarību, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzsāka mākslas aprites uzskaiti – nodrošinot atļauju izsniegšanu mākslas priekšmetu izvešanai. Pievēršoties gleznām, tapis datu apkopojums par izvestajiem mākslas darbiem.
Latvijai atgūstot neatkarību, mainījās likumdošana un procesi, kas skāra visas dzīves jomas. Šajā laikā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izveidoja vienotu sistēmu, kas nodrošināja atļauju izsniegšanu kultūras un mākslas priekšmetu izvešanai. Konkrētāk pievēršoties izvestajām gleznām, ir tapis vispārējs ieskats un datu apkopojums par tiem mākslas darbiem, kas tika izvesti no Latvijas. Analizējot izvešanas atļaujās sniegto informāciju, ir apskatīti gleznu galamērķi, to izvedēji un darbu cenas. Iegūtie dati apskatīti arī plašākā mērogā, novērojot tendences mākslas migrācijā un tirgū, lai rezultātā novērtētu, kā izvešanas procesi ietekmē Latvijas kultūras mantojumu.