Sanita Oše

VENJAMINA BLŪMA SKOLA UN “BLŪMIEŠI” RĪGAS 19.–20. GS. MIJAS MĀKSLAS IZGLĪTĪBĀ BLUHM’S SCHOOL AND THE “BLUHMIANS” IN THE ART EDUCATION IN RIGA AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Maģistra darbs ir pētījums par Blūma mākslas skolu (1895.–1915.) un tās audzēkņiem. Skolas pastāvēšanas divdesmit gadu laikā tajā mācījās gan tagad augstu vērtēti mākslinieki, gan tādi, par kuriem nav zināms nekas.
Skolā tika uzņemti dažādu tautību skolnieki bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem. Pētījuma gaitā izveidots iespējami plašs audzēkņu saraksts un noskaidroti vairāk nekā 150 vārdi. Izmantoti dažādu arhīvu un muzeju materiāli, lai atklātu faktus par mazāk zināmiem audzēkņiem.
21.jpg
1.png