Annija Kļaviņa

SAULES GADU NOKTIRNE NOCTURNE OF THE SUN YEARS

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 1. stāvs
Lielā arkāna taro kāršu kava, kurā atainoti bērnības jeb "saules gadu" objekti. Nostalģiska, sapņaina un brīžiem murgaina noktirne no 0, Muļķa kārts, līdz 21, Pasaules kārtij.