Edīte Vilcmeiere

Birojs kā uzņēmuma kultūras un vērtību redzamā daļa Office as a visible part of company's culture and values

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 1. stāvs
Darbā pētīti biroja iekārtošanas principi no uzņēmuma kultūras un vērtību skatupunkta. Veidi un paņēmieni, kā ar telpas plānojuma un noformējuma palīdzību stiprināt uzņēmuma vērtību ikdienas darbībā, motivējot un palielinot darbinieku piesaisti.
Pētījums balstīts strādājošā uzņēmumā SIA "VAKS", kas atrodas Valmierā un nodarbojas ar graudu tirdzniecību, sniedz agronomijas pakalpojumus un nodrošina citus ar lauksaimniecību saistītus pakalpojumus. Uzņēmuma Valmieras filiālē strādā 25 darbinieki, biroja ēkai ir pieci stāvi, no kuriem šobrīd tiek izmantoti trīs. Pētījumā tika iesaistīti visi uzņēmuma darbinieki un vadība, tika definēta uzņēmuma kultūra, vērtības un prioritātes, kā arī izskatītas iespējamās plānojuma izmaiņas darba vides uzlabošanai, izmantojot visus ēkas stāvus.
Virsskats.jpg
Multifunkc_zona 17.05.jpg
ieeja.jpg
darba vietas.jpg
parrunu telpas.jpg