Līga Trēgere

Pašportrets “Smagi ceļi” Self-portrait "Heavy Knees"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, Dārzs
Figūra savādā veidā ataino dzīves pārpilnības blakusparādību – kad tev ir viss, lai ietu savu ceļu, bet tevis paša ceļi tevi neklausa.
Pašportrets “Smagi ceļi” ir laikmetīgā apaļskulptūra. Gan figūras fiziskais veidols, gan arī formas radītie emocionālie saziņas kanāli īpatnā veidā ataino blakusparādības, kas izriet no dzīves pārpilnības. Šķietamo tēla simetriju izjauc ķermeniskās izteiksmes, kas atspoguļo tik dažādo emociju un pārdzīvojumu spektru. Tās vēstī par tik nesaderīgo loģiku, kurā tev viss ir, lai ietu savu ceļu, bet ceļgali ir tik smagi, ka netiec uz priekšu. Tverošās rokas liek jaust par gribasspēka esamību, vēlmi no tā visa izlauzties. Neraugoties uz to, ka darbs ir dziļi personisks pašportrets, autore tic, ka tas pieļauj dažādus vispārinājumus, kas raksturīgi pašreizējam laikmetam, padarot to saistošu arī laikabiedriem ar līdzīgiem pārdzīvojumiem.