Sanija Kļaviņa

Jūrmalas odziņa The Unique Jūrmala

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 2. stāvs
Virtuālās realitātes spēle "Jūrmalas odziņa" ir autores radīts iedomāts atrakciju parks, kas veidots, iedvesmojoties no Jūrmalas pilsētas unikālās vides, dabas
formām un materiāliem.