Agate Pudāne

Arhitektūras pieminekļu iekļaušana kultūras pieminekļu sarakstā Latvijas PSR laikā no 1960. gadu beigām līdz 1980. gadu vidum. Inclusion of Architectural Monuments in the List of Cultural Monuments During Latvian SSR From the End of the 1960s to the Middle of the 1980s.

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Kultūras pieminekļu sarakstu veidošana bija neatņemama daļa no kultūras mantojuma aizsardzības veicināšanas. Pētījumā izanalizēts un sniegts ieskats ar arhitektūras pieminekļu saraksta veidošanu saistītajos procesos.
Pētījumā izanalizēts un sniegts ieskats ar arhitektūras pieminekļu saraksta veidošanu saistītajos procesos laika posmā no 1960. gadu beigām līdz 1980. gadu vidum. Veikts 1969. un 1984. gadā izdoto arhitektūras pieminekļu sarakstu salīdzinājums un ar konkrētiem piemēriem sniegts ieskats zinātniski pētnieciskajās ekspedīcijās un arhitektūras pieminekļu saglabāšanā pēc iekļaušanas sarakstā.
img004 (1).jpg
liep (7) (1).jpg
brīvības 47 (7) (1).jpg