Paula Zariņa

Ticība, cerība un prāts Faith, hope, and mind

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, Pie ieejas
Pasaules tvērums var būt dažāds. Katru fenomenu mēs uzsūcam caur savu personīgo pārliecību. Bet vai patiesi? Varbūt veids, kādā mums pasniedz informāciju, arī nosaka mūsu pārliecību. Mans darbs atrodas laukā starp pārliecību un pārliecināšanu.
Darbs parāda vizuālās komunikācijas spēju manipulēt ar informāciju un vienlaicīgi norāda, ka māksliniekiem jābūt atbildīgiem par sevis pausto. Post-patiesības laikā viedokļu pamatošanai tiek izmantoti emocionāli izteiksmes līdzekļi, kas provocē cilvēku pārliecību un ticību galvenajām vērtībām. Māksliniekam ir iespēja būt par sabiedrības morālo kompasu. Darbs meklē robežu starp pašcenzūru, ētiku un pilnīgu izteiksmes brīvību.