Gatis Šulcs

Lietderīgs Useful

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 2. stāvs
Instalācija, kuras idejas kodolu veido divu indivīdu savstarpējo attiecību interpretācija. Precīzāk – viens indivīds interpretē un pārvērš vizuālās zīmēs otra indivīda rīcību un uzvedību. Mana interpretācija par mana tēva rīcību.
Ar šo darbu vēlos apstiprināt savu izvirzīto apgalvojumu, ka mana tēva rūpes un praktiskā palīdzība dažādās sadzīves situācijās ir viņa mīlestības izpausme pret mani. Tas ir veids, kādā tiek paustas vārdos nepateiktas jūtas. Darba izpildījumā esmu šai tēzei piešķīris visaptverošu vispārinājumu, pieņemot, ka veids, kādā mans tēvs pauž jūtas, ir ne tikai viņam piemītošais unikālais veids, bet tas ir raksturīgs viņa paaudzei kopumā.
Pie diplomdarba tēmas es nonācu, uzsākot aktīvus darbus pie brīvdienu mājas. Mani pārsteidza tēta ieinteresētība, nesavtīgā palīdzība un pašiniciatīva risināt dažādas praktiskas lietas. Sapratu, ka šis brīvdienu mājas projekts ir kas vairāk kā tikai vieta. Tā bija mūsu iespēja komunicēt, veidot attiecības, un šī praktiskā palīdzība no tēta bija viņa iespēja paust savas jūtas, vismaz tā es to uztveru. Pašreizējās mājas vietā bija vecvecāku dārza būda. Nojauktās būdas materiāli kalpoja kā pirmais impulss diplomdarba formai – instalācijai par kopīgā meklējumiem manās un tēva attiecībās.
IMG_2841-Edit.jpg
IMG_2854.jpg
IMG_2843.jpg
IMG_2848.jpg