Santa Sleikša

Kurzemes un Zemgales sprēslīcu formas un ornaments.
19. gs. – 20. gs. sākums Forms and Ornaments of Distaffs in Kurzeme and Zemgale. 19th Century – Early 20th Century

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Sprēslīcas ir vienas no viskrāšņāk ornamentētajiem 19. gadsimta līdz 20. gadsimta sākuma latviešu (zemnieku) sadzīves priekšmetiem.
Sprēslīcas bija vienīgā ar rokām darinātā vērpjamā ratiņa daļa, pie kuras vērpēja piesprauda vai piesēja linu kodeļu. Tās spilgti atspoguļo tā laika latvieša estētisko izjūtu, gaumi un spēju paust mīlestības vai simpātiju apliecinājumu izsmalcinātā un individuāli neatkārtojamā veidā. Kalpojusi kā saderināšanās dāvana, kuru puisis darinājis un dāvājis savai izredzētajai. Sievietes tās glabājušas dārgā piemiņā un nodevušas mantojumā no paaudzes paaudzē.
KNM 15.739-1.JPG
KNM 6531-1.JPG
KNM 10.920.JPG
KNM 25.649.JPG