Jeļizaveta Besedska

Rundāles pils muzeja stājgleznas-supraporta restaurācija un rekonstrukcija Restoration and reconstruction of the Rundale Palace Museum's Easel Painting-Overdoor

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Bakalaura darba ietvaros tika veikta Rundāles pils muzejā esošas nezināma autora 18. gs. gleznas “Supraporta glezna” izpēte un restaurācija. Kompozīcija gleznota klasicisma stilā, arhitektoniskā kapriču žanrā.
Darba mērķis bija novērst laika gaitā radušos bojājumus, pielāgot gleznu Rundāles pils muzeja virsdurvju laukumam – supraportam, palielināt gleznas izmēru, izveidot ieliektu apakšmalu un veikt rekonstrukciju. Bakalaura darba ietvaros veikta restaurējamās gleznas fragmenta kopija. Kopija gleznota, vadoties pēc oriģinālā izmantotās pamatnes, krāsām un autora glezniecības tehnoloģijas.