Aleksandrs Marinoha

"Vēja Psīhe" "Wind Psyche"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, Dārzs
Atslēgas vārdi: dabas elementi, gaisma, harmonija, tēls, personifikācija.
Ar šo darbu autors atspoguļo savu iekšējo sapratni par radošo kompozīcijas veidošanas brīvplūsmu un estētisko transformāciju. Bija noteiktas tikai dažas robežas, kuras vajadzēja ieturēt, lai darbu izveidotu iecerētajā tehnikā. Darbs atspoguļo dabas elementu tēlniecisko personifikāciju. Tā mērķis bija radīt neparastu mākslas darbu, pievilcīgu vides objektu, kurš personificēs noteikto dabas stihijas tēlu ar noteiktu raksturu. Darbā izmantotas jauktas stilistikas un veidota simetriska kompozīcija. Tas ir papildināts ar iekšējiem stikla elementiem un to apgaismojuma funkciju. Rezultātā izveidots skulpturāls gaismas objekts ar pievienoto māksliniecisko un praktisko vērtību.