Inese Pandare

Sakrālas stājgleznas izpēte, konservācija un tehniskā restaurācija Research, conservation, and technical restoration of the sacred easel painting

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Izpētīt dabīgos un sintētiskos adhezīvus, veicot vairākus testus, un pēc adhezīvu pazīmēm noteikt piemērotāko visas gleznas aizmugures dublēšanai.
Maģistra darbā rakstu par sakrālās stājgleznas "Rožukroņa Madonna ar Jēzusbērnu sniedz rožukroni Svētajam Dominikam" izpēti, konservāciju un tehnisko restaurāciju. Maģistra darba aktualitāte ir kādreizējo dabisko līmvielu salīdzināšana ar mūsdienu sintētiskajiem adhezīviem. Mākslas darba izpētē un pētniecībā apkopoti dati par šīs gleznas nostiprinošo līmvielu un alternatīviem mūsdienu adhezīviem. Lietotās metodes – analīzei veikti testi un no tiem izrietoši secinājumi. Pirmais tests veikts, lietojot UV gaismas starojumu un mikroskopisko apskati, otrajā testā tiek lietots salīdzināšanas princips, trešajā tiek salīdzināti trīs dažādi adhezīvi – pirmais ir pašgatavots no dabīgajiem materiāliem, otrais ir akrilu sveķi, trešais ir sintētiskie sveķi.
Pētījuma problēmu raksturo stājgleznas nostiprināšanai domāto materiālu izvēle. Izpētē lasītas dažāda grāmatas un ar zinātnisku informāciju saistītas interneta vietnes, kas kopumā atklāj gleznas pētījumā aprakstīto problemātisko gleznas nostiprināšanas veidu par vaska-sveķu slāni, kas gleznai uzklāts uz aizmugures. Teorētiskajā materiālā veiktas dažādas izpētes un veikti secinājumi par gadījumiem, kad vaska-sveķu masa ir bijusi nepieciešama pirms mūsdienu sintētiskajiem adhezīviem un sintētiskajiem sveķiem.
IMG_3043 labots.jpg
IMG_3049 labots.jpg
IMG_3132 labots.jpg
IMG_3693 labots.jpg
krāsaina aizmugure.jpg
26.05.2021..JPG
1_MG_8949ab.jpg
2_MG_8967a.jpg
3_MG_8970.JPG
4_MG_8949abcg.jpg
_MG_9765.JPG
_MG_9789a.jpg
3._MG_9775.JPG