Anna Emsiņa

Māras Brašmanes radošā darbība no 1964. līdz 1991. gadam Creative activity of Māra Brašmane between 1964 and 1991

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Maģistra darba mērķis ir izpētīt fotogrāfes M. Brašmanes radošo darbību laika periodā no 1964. līdz 1991. gadam, lai analizētu un raksturotu viņas māksliniecisko rokrakstu un radošo pienesumu Latvijas fotogrāfijas vēsturē.
Pētījuma gaitā apkopota M. Brašmanes radošā biogrāfija, sniegts perioda vēsturiskais konteksts un atlasīto fotogrāfiju saturiskā un formālā analīze.
1979 Imants un Ieva Lancmaņi.JPG