Ieva Reinberga

OSKARA NORĪŠA
(1909–1942) DARBS PERIODISKAJOS IZDEVUMOS UN SCENOGRĀFIJĀ THE ART OF OSKARS NORITIS (1909–1942) IN PERIODICALS AND SCENOGRAPHY

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 3. stāvs
Darba mērķis ir apzināt latviešu mākslinieka Oskara Norīša (1909.–1942.) mazāk zināmās darbības jomas – periodikas izdevumu ilustrācijas "Radiofona programmā" un scenogrāfiju Latvijas Nacionālajā operā un Liepājas pilsētas
drāmā un operā.
Darba mērķis ir apzināt latviešu mākslinieka Oskara Norīša (1909–1942) mazāk zināmās darbības jomas – periodikas ilustrācijas un scenogrāfiju. Noturīga sadarbība Norītim izveidojās ar “Radiofona programmu” (1936.–1941.). Mākslinieks strādāja par scenogrāfa palīgu Latvijas Nacionālajā operā, bet patstāvīgu scenogrāfiju radīja operetei “Rozmarija” (1938.). Liepājas pilsētas drāmā un operā Norītis gatavojis vairākas scenogrāfijas – no tām augstāk novērtētās bija baletiem “Gulbju ezers” (1935.) un “Korsārs” (1941.). Norītis zināms kā izcils grāmatu grafiķis – starpkaru periodā sadarbojās gandrīz ar visiem grāmatu izdevējiem. Darba mērķis ir radīt monogrāfisku pētījumu, kāds līdz šim par mākslinieku nav tapis. Mākslinieka darbības jomas – stājgrafika, grāmatu grafika, ilustrācijas periodikā, glezniecība, scenogrāfija, telpu dekorators, u.c.
RTMM_285254-LODT (1).jpg
RTMM_285255-LODT.jpg
RTMM_766895-Senakols_Andrejs.jpg
RTMM_723464-Eglitis_Anslavs.jpg
Mākslinieks O.Norītis iztirzā Staļina konstitūciju, Hallo Latvija, 1941.08.17. Nr.7.png
Hallo Latvija 1941.08.24. Nr.8.png
Hallo Latvija 1941.08.24. Nr.9..png
Edvīns Krūmiņš. Hallo Latvija. 1941.09.14 Nr.11..png
Mirdza Čuibe. Hallo Latvija. 1941.10.05 Nr.14..png
Pauls Sakss. Radio Vilnis. LPSR Radiofona Programma. 1940.10.06 Nr.7..png
Oskars Norītis. Hallo Latvija.1941.09.28 Nr.13..png