Liesma Zariņa

Istalsnas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcas stājgleznas "Krusta ceļa 10. stacija" restaurācija Restoration of the Easel Painting "10th Station of the Cross" From Istalsna St. Stanislaus Roman Catholic Church

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Istalsnas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcas stājgleznas "Krusta ceļa 10. stacija" restaurācija – grunts un krāsu slāņa stiprināšana, pamatnes iztaisnošana, grunts ieklāšana un lakošana.
Bakalaura darbam bija trīs posmi: 1. gleznas “Krusta ceļa 10. stacija” (a/e, 107,1 × 80,1 cm) izpēte un restaurācija, kas nav līdz galam pabeigta; 2. Dīrika Bautsa (Dieric Bouts, ap 1415.–1475.) gleznas "Jaunava ar bērnu" rekonstrukcija pēc fotogrāfijas; 3. teorētiskais pētījums par kokvilnas materiālu un tā saglabāšanos LMA Restaurācijas katedrā restaurēto gleznu piemēros. Pirmais posms, gleznas restaurācija, iedalījās divās daļās – praktiskā konservācija un restaurācijas dokumentācijas veidošana. Otrajā posmā man bija iespēja pilnveidot iepriekšējos trīs studiju gados iegūtās kopēšanas prasmes, veidojot gleznas rekonstrukciju pēc fotogrāfijas. Savukārt trešais posms bija teorētiskā pētījuma izstrāde, kas bija ciešā saistībā ar restaurējamo gleznu, jo šī glezna bija gleznota uz kokvilnas audekla, tāpēc bija svarīgi izprast kokvilnas materiālu ietekmējošos apstākļus un to izraisītās sekas.
IMG_5038.jpg
IMG_5050.jpg
5G3A0130iztaisnots.JPG
_MG_9067.JPG
6R5A0143taisnots.jpg
6R5A0144taisnots.jpg
IMG_5158.JPG
6R5A0081a.jpg
IMG_5196.JPG
6R5A0105alabots.jpg
IMG_5197.JPG
6R5A0120.JPG