Anete Auziņa

"Dienu no dienas" "Day to day"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 1. stāvs
"Dienu no dienas" ir divas minūtes garš animēts video darbs, papildināts ar divām kolāžām. Darbā attēlota personīgā ikdienas dzīves rutīna ar ironisku noskaņu. Darbā izmantots linogriezums, oforts, sausā adata, kologrāfija, animācija.
Ikdienu raksturo darbību un pieredžu kopums, kas sevī ietver to, kā cilvēks parasti rīkojas, domā un jūtas. Dabiska un ierasta – tāda ir ikdiena, katram tā ir citādāka. Reizēm katru dienu veiktās darbības kļūst apnicīgas un garlaicīgas, jo šī notikumu virkne atkārtojas diendienā – mūžīgā dzīves rutīnā un ikdienas steigā. Kad ierastā rutīna sāk nogurdināt, rodas pārdomu brīži par nepieciešamību pēc pārmaiņām. Cilvēks ātri pielāgojas dažādiem apstākļiem, un, pat nemanot, jebkas var kļūt par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Reizēm šķiet, ka ikdienai nav ne sākuma, ne beigu. Tā ir kā netverams ritenis, kurš griežas bez apstājas.