Sandis Mūrnieks

"Balta lapa ar ozolzīlēm"; "Vīrs ar akmeni un slauceni" "White leaf with acorns"; "Man with stone and milkman"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 3. stāvs
Sandis Mūrnieks. 2022. "Balta lapa ar ozolzīlēm". Ogle, audekls uz rāmja. Sandis Mūrnieks. 2022. "Vīrs ar akmeni un slauceni". Jaukta tehnika, audekls uz rāmja.
1647601034564.jpg