Elīna Salnāja

This too shall pass This too shall pass

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Neapturamas, nepārtrauktas, pārejošas transformācijas laikā un telpā. Neparedzētu apstākļu un notikumu kombināciju bezgalīgā iespēju sakritība. Tikko ir pagājis. Tūlīt jau ir pienācis.
Nepastāvīgums ir pastāvīgs.
Pakļāvība laikam mirkļa paiešanas un nenotveramības kontekstā. Vienas formas un materiāla pakļaušanās apstākļiem un pāriešana nākamajā. Esošu vērtību dekonstrukcija laika gaitā. Akcentējot to, ka ir tikai šis mirklis, kurā esam šobrīd, un viss, kas noticis un vēl tikai notiks, ir papildinājums tam, kā uztveram pasauli šodien, un ko no tās sagaidām rīt. Tas, ko redzam, ir daļa no procesa, nevis rezultāts.