Šarlote Baškevica

Kompostskomposts... Kompostskomposts...

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 4. stāvs
"Kompostskomposts..." ir apzinātu attiecību veidošanas stāsts starp cilvēku un komposta kastē dzīvojošām būtnēm. Kādi ir nosacījumi veiksmīgai līdzāspastāvēšanai starp cilvēku un ne-cilvēku ekosistēmām?
Darba mērķis ir, pielietojot dažādas pētniecības metodes, atklāt ekosistēmu savstarpējās attiecības un simbiotiskas līdzāspastāvēšanas nosacījumus. Saruna un klātbūtne ir procesi, kas tiek izdzīvoti pētījuma gaitā, lai veidotu apzinātas attiecības starp cilvēka un ne-cilvēku ekosistēmām. Veidojot vizuālās mākslas darbu, par svarīgu priekšnosacījumu tiek izvirzīta ilgtspējīgu paņēmienu un pārdomātu resursu izmantošana. Šāds priekšnosacījums kļūst par darba metodi, kas liek meklēt un atrast pētāmo objektu, materiālus, instrumentus un izejvielas mājsaimniecības ietvaros. Atklājumi un jauni jautājumi, kas rodas, sniedzas ārpus šīs mājsaimniecības. Vai var pieņemt, ka pētījuma metode ir svarīgāka par pētāmo objektu? Ekspozīcija attēlo autores ceļu attiecību veidošanā, jaunu zināšanu iegūšanā un jaunu praktisku iemaņu apgūšanā.
https://www.instagram.com/kompostskomposts/