Jekaterīna Miļgroma

Ikonas "Svētais Mitrofanijs brīnumdarītājs, Voroņežas bīskaps" izpēte un restaurācija Research and Restoration of the icon “Saint Mitrofanij wonderworker, Bishop of Voronezh"

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kronvalda bulvāris 4, 4. stāvs
Bakalaura darba ietvaros ir veikta ikonas "Svētais Mitrofanijs brīnumdarītājs, Voroņežas bīskaps" izpēte, konservācija un restaurācija. Ikonas autors un datējums nav zināms.
Galvenie darba uzdevumi bija veikt ikonas konservāciju, apturot tās turpmāku degradāciju, un atjaunot vizuālo izskatu, ko traucē uztvert laika gaitā izveidojušies bojājumi. Darba gaitā tika notīrīts netīrumu slānis, veikta grunts un krāsas slāņa stiprināšana, lakas slāņa plānināšana, tonēšana un retuša, kā arī jaunas lakas uzklāšana. Atsevišķus restaurācijas procesus, piemēram, krāsas slāņa stiprināšanu un lakas plānināšanu, bija nepieciešams veikt ar mikroskopa MBS-10 palīdzību. Pēc ikonas konservācijas tika pārtraukta tās turpmāka degradācija, nostiprinot visas oriģinālās substances – koka pamatni, grunts slāni, polihromiju un zeltījumu. Veicot ikonu konservāciju un restaurāciju, tiks paplašināta profesionālā pieredze. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāta arī nezināma autora ikonas “Svētais Nikolajs Brīnumdarītājs” kopija un rekonstrukcija.
Ikona bija sliktā tehniskā stāvoklī: • Pamatnē bija daudz ķirmju caurumu. • Nepiemērotu glabāšanas apstākļu dēļ radušies krāsas un grunts slāņa zudumi visā figūras laukumā. • Bija daudz mazu krāsas slāņa pacēlumu visā virsmas laukumā. • Grunts slānim bija slikta saistība ar pamatni.
IMG_8659.jpg
_MG_9125.JPG
_MG_9159.JPG
IMG_9828.jpg
IMG_9834.jpg