Zane Uzulēna

Vasendorfas Verners Werner of Wasendorf

Location
Atrašanās vieta izstādē:
Kalpaka bulvāris 13, 4. stāvs
Darbā radīts mīts par Austrijas provincē Vasendorfā (Wasendorf), kas atrodas 194 kilometru attālumā no Villendorfas (Willendorf), arheoloģisko izrakumu laikā atrasto Veneras vīrišķo pāri Verneru. Vai matriarhāts nāk un patriarhāts aiziet?
Verners nepārprotami rada asociāciju ar Villendorfas Veneru, tādējādi uzsverot tā pakļautību sievišķajai pasaulei. Vīriešu lomu sociālajās struktūrās arvien vairāk ieņem sievietes, līdzīgi kā darba bites pirms došanās ziemas guļā no stropa izstumj tranus, lai tie lieki nešķērdētu resursus – tāpēc skulptūras rokas ir it kā sasietas, it kā to nav, tādējādi iezīmējot rīcības samazināšanos. Veneras galvu rotā bišu strops, savukārt Verneram tā sastāv no cukurgraudiem. Cukura milzīgās lietošanas cēlonis ir pārsātinātā patēriņa kultūra, kas tiešā veidā atsaucas arī uz bišu izzušanu. Kopumā ņemot, vairojas gan bites, gan cilvēki, tomēr Eiropa uz pārējo pasaules reģionu fona izceļas kā ar vienas, tā otras sugas īpatņu skaita samazināšanos. Tai pat laikā izteiktā figūriņu līdzība atsauc ideju, ka dzimumi mūsdienās vairs nav strikti nodalāmi. Sievišķie aspekti ir integrējušies vīrieša būtībā (un otrādi), līdz ar to vairāk tiecoties uz dzimumu konverģenci, nevis diferenciāciju.